آواتحلیل
1400/09/07
10:23
#بررسی_گزارش_کدال #پتایر ✅ ایران تایر در آبان ماه 104 میلیارد تومان فروش داشته که 15 درصد کمتر از مهر است و در مقایسه با متوسط ماههای قبل هم 9 درص...

#بررسی_گزارش_کدال #پتایر✅ ایران تایر در آبان ماه ۱۰۴ میلیارد تومان فروش داشته که ۱۵ درصد کمتر از مهر است و در مقایسه با متوسط ماههای قبل هم ۹ درصد کاهش نشان می دهد.✅ مجموع تولید شرکت در آبان ۲۴۰۹ تن بوده که ۱۱ درصد بیش از ماه گذشته و ۱۴ درصد بالاتر از متوسط امسال است. اما در مقدار فروش با ۱۸۴۱ تن، ۱۸ درصد افت نسبت به مهر ماه مشاهده می شود.✅ نرخ فروش محصولات شرکت از بهمن ماه گذشته تا کنون تغییری نداشته است. در هفته های اخیر اخبار ضد و نقیضی از صدور مجوز افزایش نرخ لاستیک سازان منتشر شده است.✅ در مجموع هشت ماه، مقدار تولید و فروش شرکت به ترتیب ۶ و ۹ درصد کمتر از دوره مشابه سال قبل گزارش شده است. جمع مبلغ فروش شرکت ۹۰۳ میلیارد تومان بوده که نسبت به هشت ماه سال گذشته ۵۳ درصد رشد نشان می دهد.📉 آخرین قیمت سهم برابر با ۲۱۱ تومان بوده و در یک ماه گذشته ۱ درصد کاهش داشته است...انتهای خبر

0
0