کانال افزایش سرمایه
1400/03/02
09:33
بازار طوری شده که وپاسار هم صف فروش کرد دیروز خدمت شما عرض کردم در اوج نخرید

بازار طوری شده که وپاسار هم صف فروش کرد دیروز خدمت شما عرض کردم در اوج نخرید


انتهای خبر

0
0