کدال۳۶۰
1400/03/03
12:05
#حفارس #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1400/02/31 ▪️ شرکت حمل ونقل بین المللی خلیج فارس طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1400/02/31 معادل 465,...

#حفارس


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱▪️ شرکت حمل ونقل بین المللی خلیج فارس طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ معادل ۴۶۵,۵۴۱ میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره ۱ ماهه مشابه سال قبل ۳۱٪ کاهش داشته است.▪️«حفارس» با سرمایه ثبت شده ۲,۵۲۳,۹۰۴ میلیون ریال طی عملکرد ۲ ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ مبلغ ۷۰۱,۶۲۹ میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۵٪ افت داشته است.۱۴۰۰-۰۳-۰۳ ۱۲:۰۵:۰۲ (۷۵۰۱۳۹)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0