کدال۳۶۰
1400/12/26
17:30
#لابسا #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1400/12/29 ▪️ شرکت آبسال طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1400/12/29 معادل 688,657 میلیون ریال از محصول...

#لابسا


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹▪️ شرکت آبسال طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ معادل ۶۸۸,۶۵۷ میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده است که نسبت به دوره ۱ ماهه مشابه سال قبل ۱۳٪ افزایش داشته است.▪️«لابسا» با سرمایه ثبت شده ۳۶۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۱۲ ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ مبلغ ۶,۲۵۳,۱۹۴ میلیون ریال درآمد فروش داشته است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۷٪ رشد داشته است.۱۴۰۰-۱۲-۲۶ ۱۷:۲۹:۵۹ (۸۶۴۰۴۸)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0