تحلیلگران بازار سرمایه
1399/10/07
11:27
#وبهمن در بازار منفی تا اینجای کار به صف خرید سنگینی رسیده است 👆✔️

#وبهمن در بازار منفی تا اینجای کار به صف خرید سنگینی رسیده است 👆✔️


انتهای خبر

0
0