نوآوران امین
1400/03/03
23:47
کارت اعتباری ایران کیش(#رکیش) صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1399/12/30 (حسابرسی شده) ✅ افزایش 22 درصدی درآمدهای عملیاتی 12 ماهه 1399 در مقایس...

کارت اعتباری ایران کیش(#رکیش)


صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)✅ افزایش ۲۲ درصدی درآمدهای عملیاتی ۱۲ ماهه ۱۳۹۹ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۵,۱۸۶,۱۴۶ میلیون ریال به مبلغ ۶,۳۳۹,۶۴۹ میلیون ریال رسیده است)


✅افزایش ۱۰ درصدی سود خالص ۱۲ ماهه ۱۳۹۹ و تحقق سود ۴۷۱ ریالی به ازاء هر سهمتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodalانتهای خبر

0
0