بورس۲۴
1401/05/01
20:52
«وبرق» پرونده ۹ ماهه را با تحقق زیان ۳ میلیارد ریالی بست

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت سرمایه گذاری کارکنان صنعت برق درمنطقه زنجان و قزوین صورت های مالی ۹ ماهه منتهی به خرداد ماه ۱۴۰۱ حسابرسی نشده را منتشر نمود. بر اساس اطلاعات ارائه شده این شرکت در این دوره زمانی یاد شده حدود ۳ میلیارد ریال زیان خالص شناسایی کرده است.

«وبرق» پرونده 9 ماهه را با تحقق زیان 3 میلیارد ریالی بست

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت سرمایه گذاری کارکنان صنعت برق درمنطقه زنجان و قزوین صورت های مالی ۹ ماهه منتهی به خرداد ماه ۱۴۰۱ حسابرسی نشده را منتشر نمود. بر اساس اطلاعات ارائه شده این شرکت در این دوره زمانی یاد شده حدود ۳ میلیارد ریال زیان خالص شناسایی کرده است. همچنین این شرکت به ازای هر سهم نیز ۸ ریال زیان خالص شناسایی کرده است. گفتنی است زیان عملیاتی این شرکت در مدت زمان مذکور به ۳ میلیارد ریال رسیده است.


وبرق
انتهای خبر

0
0