نوآوران امین
1399/08/25
22:39
رشد ۸۴ درصدی سود خالص صنعت کانی های فلزی طی ۶ ماهه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه عملکرد درخشان #کاما و #ومعادن و #کنور

رشد ۸۴ درصدی سود خالص صنعت کانی های فلزی طی ۶ ماهه سال جاری در مقایسه با مدت مشابهعملکرد درخشان #کاما و #ومعادن و #کنورانتهای خبر

0
0