بورس پرس
1402/10/14
00:00
کاشی ساز بورسی پیشنهاد افزایش سرمایه از محل سود انباشته داد

شرکت کاشی حافظ از پیشنهاد هیات مدیره مبنی بر افزایش سرمایه ۹۷ درصدی از محل سود انباشته خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس ، شرکت کاشی حافظ از برنامه افزایش سرمایه ۹۷ درصدی از محل سود انباشته خبر داد.


بر اساس این گزارش، "کحافظ" در نظر دارد سرمایه فعلی را از ۵۱۴.۱ میلیارد به ۱.۰۱ هزار میلیارد تومان برساند. تامین مالی این شرکت بورسی از محل سود انباشته به منظور اصلاح ساختار مالی، استفاده از معافیت مالیاتی و جلوگیری از خروج نقدینگی اعمال خواهد شد.


تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir


انتهای پیامانتهای خبر

0
0