حسین زمانی
1399/08/28
01:28
تلیسه روزانه: پس از اصلاح شدید و اتمام دوره اصلاح فیبوی زمانی، واکنش مثبت به کف کانال صعودی بلند مدتی همچنین گارد صعودی کومو سبز، به همراه حجم معا...

تلیسه روزانه: پس از اصلاح شدید و اتمام دوره اصلاح فیبوی زمانی، واکنش مثبت به کف کانال صعودی بلند مدتی همچنین گارد صعودی کومو سبز، به همراه حجم معاملات بسیار بالاانتهای خبر

0
0