بورس پلنر
1399/08/27
11:18
#شستا 📌به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت سرمايه گذاري تامين اجتماعي(شستا)پس از برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه مبني بر تصويب صورتهاي مالي و با ...

# شستا📌به اطلاع می رساند،نماد معاملاتی شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی(شستا)پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه مبنی بر تصویب صورتهای مالی و با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف بدون محدودیت نوسان قیمت با استفاده از مکانیزم حراج آماده انجام معامله می باشد.مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران@bourse_planner۱

انتهای خبر

0
0