سهام بنیادی
1399/08/25
17:28
#شپنا #آپدیت ۹۹/۸/۲۵ 🔰 واکنش مثبت به سقف کانال صعودی 📈 مقاومت پیش رو ۱۴۷۲ 📉 احتمال ادامه اصلاح تا ۱۰۹۵ در صورت ناتوانی در شکست ۱۴۷۲؛ محتمل ترین ...

#شپنا #آپدیت ۹۹/۸/۲۵🔰 واکنش مثبت به سقف کانال صعودی📈 مقاومت پیش رو ۱۴۷۲📉 احتمال ادامه اصلاح تا ۱۰۹۵ در صورت ناتوانی در شکست ۱۴۷۲؛ محتمل ترین سناریو با توجه به چارت اندیکاتوری👈🏻 لینک چارت📉 📈انتهای خبر

0
0