بورس۲۴
1401/04/07
16:11
«پترول» خرداد ماه پرسودی داشت

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت گروه سرمایه گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به خرداد ماه خود رامنتشر کرد.

«پترول» خرداد ماه پرسودی داشت

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت گروه سرمایه گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به خرداد ماه خود رامنتشر کرد. براساس اطلاعات منتشر شده در سامانه کدال شرکت در خرداد ماه از معاملات خود ۲۰ میلیارد تومان سود کسب کرد. ارزش پرتفوی بورسی این شرکت نیز در این ماه به ۱۷۴۷۴ میلیارد تومان رسید و ۱۳۶۶ میلیاردتومان ارزش پورتفوی نسبت به ماه قبل کاهش یافته است.


پترول
انتهای خبر

0
0