کدال۳۶۰
1401/03/06
14:59
#وسخراش #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1401/02/31 ▪ شرکت سرمایه گذاری استان خراسان شمالی طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1401/02/31 از محل ...

#وسخراش


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱▪ شرکت سرمایه گذاری استان خراسان شمالی طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ از محل واگذاری سهام درآمدی حاصل نکرده است.▪ وسخراش با سرمایه ثبت شده ۶۸,۵۸۴,۹۴۹ میلیون ریال طی عملکرد ۸ ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ از محل سود سهام محقق شده ۱۲,۳۷۵ میلیون ریال درآمد داشته است.
▪️ شرکت در انتهای اردیبهشت ماه چندین شرکت با بهای تمام شده ۶۸,۸۷۴,۶۳۷ میلیون ریال در پرتفوی بورسی خود داشته که با رشد ۳۰٪ به مبلغ ۸۹,۷۱۲,۷۹۴ میلیون ریال رسیده است.۱۴۰۱-۰۳-۰۶ ۱۴:۵۹:۵۳ (۸۸۸۰۷۴)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0