کدال۳۶۰
1401/02/22
11:44
#زملارد آگهی دعوت به #مجمع عمومی عادی بطور #فوق_العاده شرکت کشاورزی و دامپروری ملارد شیر 1401-02-22 11:44:45 (880445) ➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️ @Codal360_ir

#زملارد


آگهی دعوت به #مجمع عمومی عادی بطور #فوق_العاده شرکت کشاورزی و دامپروری ملارد شیر۱۴۰۱-۰۲-۲۲ ۱۱:۴۴:۴۵ (۸۸۰۴۴۵)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0