بورس۲۴
1402/09/06
09:05
«تاپکیش» از برگزاری مزایده نتیجه نگرفت

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت تجارت الکترونیک پارسیان کیش بیان داشت از مزایده فروش کارگاه واقع در شهرک صنعتی پرند با عرصه زمین به مساحت ۲۴۵۲.۵ متر مربع و عیان به مساحت ۱۰۹۲ متر مربع واقع در شهرک صنعتی پرند به دلیل شرکت نکردن هیچ شخص حقیقی و حقوقی در مزایده نتیجه ای نگرفت.

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت تجارت الکترونیک پارسیان کیش بیان داشت از مزایده فروش کارگاه واقع در شهرک صنعتی پرند با عرصه زمین به مساحت ۲۴۵۲.

ت

۵ متر مربع و عیان به مساحت ۱۰۹۲ متر مربع واقع در شهرک صنعتی پرند به دلیل شرکت نکردن هیچ شخص حقیقی و حقوقی در مزایده نتیجه ای نگرفت.


انتهای خبر

0
0