بورس۲۴
1401/02/31
15:19
مجمع کیمیدارو چقدر سود تقسیم کرد؟

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت کیمیدارو با حضور ۷۰,۲۷درصد از سهامدارانش برگزار شد.

انتهای خبر

0
0