کارگزاری آبان
1400/03/02
10:11
📊#سخزر اطلاعیه 1400/03/02 *سیمان خزر* افشای اطلاعات بااهمیت - (دریافت مجوز تغییر بیش از ۱۰ درصد در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات - گروه الف) منته...

📊#سخزر


اطلاعیه ۱۴۰۰/۰۳/۰۲


*سیمان خزر*


افشای اطلاعات بااهمیت - (دریافت مجوز تغییر بیش از ۱۰ درصد در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
انتهای خبر

0
0