کارگزاری آبان
1402/08/01
07:54
📊#پلوله اطلاعیه 1402/07/30 *تولیدی گاز لوله* 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی نشده) مبلغ ۱,۵۷۹ ريال سود به ازای هر سهم محقق نمود. ۱۱۱ درصد افزای...

📊#پلوله


اطلاعیه ۱۴۰۲/۰۷/۳۰


*تولیدی گاز لوله*


۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) مبلغ ۱,۵۷۹ ریال سود به ازای هر سهم محقق نمود.


۱۱۱ درصد افزایش سود نسبت به دوره مشابه سال گذشته
انتهای خبر

0
0