مهدی رضایتی
1400/07/21
11:35
#شپنا بررسی گزارش شپنا نشان می دهد سه عامل بر عملکرد کمتر از انتظار اثر جدی داشته است : 1. گازوئیل محصول اصلی شرکت است که همواره بالاترین کرک را ...

#شپنابررسی گزارش شپنا نشان می دهد سه عامل بر عملکرد کمتر از انتظار اثر جدی داشته است :۱. گازوئیل محصول اصلی شرکت است که همواره بالاترین کرک را داشته اما ظاهرا دستور العمل جدید ۵ تا ۷ دلار گازوئیل را پایین می کشد.۲. شرکت حدود ۱.۵ تا ۲ دلار نفت را گرانتر از فرمول خریده که دلیل مشخصی ندارد.۳. شپنا بطور تاریخی هیچ زمانی پرتی محصول نداشته. یعنی ۱ بشکه نفت معادل ۱ بشکه فرآورده بوده اما در سه ماهه ۳ درصد نفت دود شده ظاهرا!
در مجموع این سه عامل سود را به شکل قابل توجهی کاهش داده است. عامل اول یعنی کیفیت پایین گازوئیل نیمه دوم سال آینده بر طرف می شود. عامل دوم و سوم بنظر نمی رسد پایدار باشد و شاید در گزارشات بعدی اصلاح شوند.انتهای خبر

0
0