نوآوران امین
1399/10/07
16:43
تولیدی چدن سازان (#چدن) گزارش #فعالیت_ماهانه (#آذر_۱۳۹۹) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ ⭕️کاهش (۴.۴) درصدی فرو...

تولیدی چدن سازان (#چدن)گزارش #فعالیت_ماهانه (#آذر_۱۳۹۹) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰⭕️کاهش (۴.۴) درصدی فروش آذر ۱۳۹۹ در مقایسه با ماه گذشته


⭕️کاهش (۲۸.۳۸) درصدی فروش آذر ۱۳۹۹ در مقایسه با آذر ۱۳۹۸


✅رشد ۱۷.۴۲ درصدی فروش ۹ ماهه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشتهتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodal

انتهای خبر

0
0