کانال افزایش سرمایه
1400/03/02
13:23
👆👈#دتولید #افزایش_سرمایه 🔶 آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ 💬 تصمیم گیری درخصوص افزایش سرمایه ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ ۰۸:۰...

👆👈#دتولید #افزایش_سرمایه🔶 آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹💬 تصمیم گیری درخصوص افزایش سرمایه۱۴۰۰/۰۳/۰۲ ۰۸:۰۲:۳۴مشاهده اطلاعیه


، عرضه اولیه، پروکسی 👇〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️

انتهای خبر

0
0