کارگزاری آبان
1400/03/03
07:54
📊#سپاها اطلاعیه 1400/03/02 *سیمان سپاهان* افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - در خصوص مجوز افزایش قیمت سیمان- گروه ب) منتهی به سال مالی...

📊#سپاها


اطلاعیه ۱۴۰۰/۰۳/۰۲


*سیمان سپاهان*


افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - در خصوص مجوز افزایش قیمت سیمان- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
انتهای خبر

0
0