بتاسهم
1399/08/27
14:42
بالاترین قیمت ترفتالات بطری در تاریخ بورس کالا ثبت شد. در روز جاری ۵۰۶ تن ترفتالات بطری گرید BG821 تولید پتروشیمی تندگویان عرضه شد که برای این حجم ...

بالاترین قیمت ترفتالات بطری در تاریخ بورس کالا ثبت شد. در روز جاری ۵۰۶ تن ترفتالات بطری گرید BG۸۲۱ تولید پتروشیمی تندگویان عرضه شد که برای این حجم از عرضه ۱۶۵۰ تن تقاضا وارد تالار معاملات شد.بالاترین عدد ۲۲۳۶۵۶ ریال با ۲۴ درصد رقابت از قیمت پایه ثبت شد./پتروپلیمرآگاه


انتهای خبر

0
0