کدال۳۶۰
1402/08/20
11:44
#تایرا توضیحات در خصوص #اطلاعات_و_صورت_های_مالی منتشر شده ▪ در خصوص اطلاعیه منتشر شده با شماره پیگیری 1090257در تاریخ 1402/07/29 به استحضار می رسا...

#تایرا


توضیحات در خصوص #اطلاعات_و_صورت_های_مالی منتشر شده▪ در خصوص اطلاعیه منتشر شده با شماره پیگیری ۱۰۹۰۲۵۷در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۹ به استحضار می رساند بشرح نامه پیوست می باشد.
۱۴۰۲-۰۸-۲۰ ۰۸:۱۴:۵۸ (۱۱۰۴۰۸۵)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0