مبین تحلیل
1402/08/24
08:35
#حجم_مبنا 🔻 تغییر حجم مبنای برخی از نمادهای بازار پایه ✳️ پیرو اطلاعیه شماره 3405/الف/00 مورخ 1400/10/05 این شرکت، به اطلاع می‌رساند، حجم مبنای ...

#حجم_مبنا


🔻 تغییر حجم مبنای برخی از نمادهای بازار پایه✳️ پیرو اطلاعیه شماره ۳۴۰۵/الف/۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۵ این شرکت، به اطلاع می‌رساند، حجم مبنای نماد معاملاتی (چنوپا۱) از امروز چهار‌شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۴ به ۱ تغییر می‌یابد. همچنین حجم مبنای نماد معاملاتی (غمارگ۱) از امروز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۴ بر اساس مقادیر مرتبط با فرمول حجم مبنا در تابلو مربوطه محاسبه و اعمال خواهد شد.


——————————


مبین سرمایه


کارگزار هوشمند
انتهای خبر

0
0