بورس۲۴
1401/04/14
10:23
«برکت» تفاهم نامه ای جدید امضا کرد

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت گروه دارویی برکت از انعقاد تفاهم نامه تولید دارو با شرکت لابراتوار روماس خبر داد.

«برکت» تفاهم نامه ای جدید امضا کرد

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت گروه دارویی برکت از انعقاد تفاهم نامه تولید دارو با شرکت لابراتوار روماس خبر داد.

برکت
انتهای خبر

0
0