کدال۳۶۰
1400/09/03
14:16
#قاروم معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره شرکت قند اروميه - نماد: قاروم 1400-09-03 14:16:02 (822214)...

#قاروم


معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیرهمعرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره شرکت قند ارومیه - نماد: قاروم۱۴۰۰-۰۹-۰۳ ۱۴:۱۶:۰۲ (۸۲۲۲۱۴)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0