نوآوران امین
1401/02/28
20:45
آهنگری تراکتور سازی ایران(#خاهن) صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1400/12/29 (حسابرسی نشده) ✅ افزایش 56 درصدی درآمدهای عملیاتی 12 ماهه 1400 در م...

آهنگری تراکتور سازی ایران(#خاهن)


صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)✅ افزایش ۵۶ درصدی درآمدهای عملیاتی ۱۲ ماهه ۱۴۰۰ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۹,۵۴۵,۳۰۱ میلیون ریال به مبلغ ۱۴,۸۸۶,۷۰۰ میلیون ریال رسیده است)


✅افزایش ۶۷ درصدی سود خالص ۱۲ ماهه ۱۴۰۰ و تحقق سود ۴۶۶ ریالی به ازاء هر سهمتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodalانتهای خبر

0
0