کارگزاری آبان
1401/02/21
09:54
📊#بموتو اطلاعیه 1401/02/21 *موتوژن* افشای اطلاعات بااهمیت - (دریافت مجوز تغییر بیش از ۱۰ درصد در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات - گروه الف) منتهی ...

📊#بموتو


اطلاعیه ۱۴۰۱/۰۲/۲۱


*موتوژن*


افشای اطلاعات بااهمیت - (دریافت مجوز تغییر بیش از ۱۰ درصد در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۰۶/۳۱


مرجع صادر کننده مجوز:هیات مدیره شرکت


نوع محصول/خدمت:محصولات کولری و پمپ آب


نرخ قبلی:۱۰,۷۶۴,۷۵۱ ریال


نرخ جدید:۱۲,۱۱۰,۳۴۴ ریال


مبلغ فروش محصول یا ارائه خدمت در سال مالی قبل:۷,۹۹۶,۳۷۳ میلیون ریال


نسبت فروش محصول یا ارائه خدمت به کل درآمد شرکت در سال مالی قبل:۵۳ درصد


شرح:نرخ فروش گروه محصولات کولری و پمپ آب ۱۲.۵٪ افزایش داشته است
انتهای خبر

0
0