کارگزاری آبان
1399/08/25
11:28
📈لاستيك و پلاستيك نیز نوسانی داد و ستد می شوند.#پكوير٬ #پتاير و #پاسا نمادهای مورد توجه اند.#پكرمان٬ #پلاسك٬ #پسهند و #پارتا پر عرضه هستند.

📈لاستیک و پلاستیک نیز نوسانی داد و ستد می شوند.#پکویر٬ #پتایر و #پاسا نمادهای مورد توجه اند.#پکرمان٬ #پلاسک٬ #پسهند و #پارتا پر عرضه هستند.


انتهای خبر

0
0