کدال۳۶۰
1401/03/29
23:45
#پارتا #صورت‌های_مالی_تلفیقی سال مالی منتهی به 1400/12/29 (حسابرسی نشده) شرکت مجتمع صنعتی ارتا ویل تایر ▪️ شرکت مجتمع صنعتی ارتا ویل تایر در دوره...

#پارتا


#صورت‌های_مالی_تلفیقی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) شرکت مجتمع صنعتی ارتا ویل تایر
▪️ شرکت مجتمع صنعتی ارتا ویل تایر در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ به ازای هر سهم ۴۴۶ ریال سود محقق کرده است. که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸۴٪ افت داشته است▪️ «پارتا» با سرمایه ثبت شده ۲,۲۰۲,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ مبلغ ۹۸۲,۲۵۶ میلیون ریال سود محقق کرده است.❇شرکت در گزارش تلفیقی مبلغ ۳,۸۳۶,۵۰۳ میلیون ریال سود شناسایی کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۳٪ افت داشته است.۱۴۰۱-۰۳-۲۹ ۲۳:۴۵:۰۹ (۸۹۸۹۰۵)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0