کانال افزایش سرمایه
1400/03/02
13:24
👆👈#مدیریت #افزایش_سرمایه 🔶 پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه 🔸 سرمایه فعلی : 1,500,000,000,000 ریال 🔺 میزان افزا...

👆👈#مدیریت #افزایش_سرمایه🔶 پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه🔸 سرمایه فعلی : ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال🔺 میزان افزایش سرمایه : ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال🔰 درصد افزایش سرمایه : ۲۰۰٪💬 موضوع افزایش سرمایه : به منظور گسترس فعالیت ها به جهت تامین منافع سهامداران
🔷 محل تامین افزایش سرمایه :▪ مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی💡 بدیهی است انجام افزایش سرمایة یادشده منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب مجمع عمومی فوق العاده می باشد.۱۴۰۰/۰۳/۰۲مشاهده ا طلاعیه کانال ا فزایش سرمایه، عرضه اولیه، پروکسی 👇〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️


اتصال به پروکسی تمام نت ها


اتصال به پروکسی

انتهای خبر

0
0