اتاق فکر بورسی
1399/10/06
22:39
#توریل به روز رسانی به تارگت الگوی هارمونیک دست یافت سقف ترند قبلی در محدوده 3250 قرار دارد که مقاومت مهمی محسوب می شود

#توریل به روز رسانی


به تارگت الگوی هارمونیک دست یافت


سقف ترند قبلی در محدوده ۳۲۵۰ قرار دارد که مقاومت مهمی محسوب می شودانتهای خبر

0
0