مبین تحلیل
1400/03/02
21:37
📌#پخش 🔸گزارش عملکرد اردیبهشت ماه 🔸پخش در اردیبهشت ۶۰۷.۱ میلیارد تومان درآمد شاسایس کرده است. میزان فروش شرکت در فروردین هم ۳۴۲.۹ میلیارد تومان بو...

📌#پخش🔸گزارش عملکرد اردیبهشت ماه🔸پخش در اردیبهشت ۶۰۷.۱ میلیارد تومان درآمد شاسایس کرده است. میزان فروش شرکت در فروردین هم ۳۴۲.۹ میلیارد تومان بوده است.🔸متوسط فروش ماهانه طی سال ۹۹ نیز حدود ۳۶۰ میلیارد تومان بوده است.🔸شرکت در سال ۹۹ با فروش ۴۳۳۹ میلیارد تومانی، سودی معادل ۱۸۳ تومان شناسایی کرده است که عملیاتی بوده است.


( پست مورد نظر صرفا اشاره بر قلم درآمدی صورت سود و زیان دارد)➖➖➖➖➖

انتهای خبر

0
0