یادداشتهای کاظم نادرعلی
1399/08/27
11:16
بازگشایی نماد معاملاتی(شستا) بازگشایی نماد معاملاتی(شستا)به اطلاع می رساند،نماد معاملاتی شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی(شستا)پس از برگزاری مجمع عم...

بازگشایی نماد معاملاتی(شستا)


بازگشایی نماد معاملاتی(شستا)به اطلاع می رساند،نماد معاملاتی شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی(شستا)پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه مبنی بر تصویب صورتهای مالی و با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه "الف" بدون محدودیت نوسان قیمت با استفاده از مکانیزم حراج آماده انجام معامله می باشد.مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهرانانتهای خبر

0
0