کدال۳۶۰
1400/03/02
11:34
#سشمال معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره(اصلاحیه) معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره شرکت سيمان شمال - نماد: سشمال 1400-03-02 11:34:46...

#سشمال


معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره(اصلاحیه)معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره شرکت سیمان شمال - نماد: سشمال۱۴۰۰-۰۳-۰۲ ۱۱:۳۴:۴۶ (۷۴۹۵۳۸)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0