کدال۳۶۰
1400/03/04
13:31
#شپلی آگهی دعوت به #مجمع عمومی عادی بطور #فوق_العاده شرکت پلی اکریل ایران 1400-03-04 13:31:11 (750791) ➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️ @Codal360_ir

#شپلی


آگهی دعوت به #مجمع عمومی عادی بطور #فوق_العاده شرکت پلی اکریل ایران۱۴۰۰-۰۳-۰۴ ۱۳:۳۱:۱۱ (۷۵۰۷۹۱)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0