کدال۳۶۰
1400/03/03
11:44
#غشوکو آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانه آگهی ثبت #تصمیمات_مجمع عادی سالیانه #دوره_12_ماهه منتهی به 1399/12/30 شرکت شوکو پارس با فایل های پیوست م...

#غشوکو


آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانهآگهی ثبت #تصمیمات_مجمع عادی سالیانه #دوره_۱۲_ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ شرکت شوکو پارس با فایل های پیوست منتشر شد۱۴۰۰-۰۳-۰۳ ۱۱:۴۴:۴۵ (۷۵۰۱۳۳)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0