نوآوران امین
1399/10/07
19:29
سنگ آهن گهر زمین (#کگهر) گزارش #فعالیت_ماهانه (#آذر_۱۳۹۹) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ ⭕️کاهش (۱۰.۸۲) درصدی ...

سنگ آهن گهر زمین (#کگهر)گزارش #فعالیت_ماهانه (#آذر_۱۳۹۹) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰⭕️کاهش (۱۰.۸۲) درصدی فروش آذر ۱۳۹۹ در مقایسه با ماه گذشته


✅رشد ۲۰۰.۰۹ درصدی فروش آذر ۱۳۹۹ در مقایسه با آذر ۱۳۹۸


✅رشد ۸۴.۶۱ درصدی فروش ۱۲ ماهه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشتهتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodal

انتهای خبر

0
0