کانال کدال
1400/03/02
08:31
📊 نماد : کماسه 📑 عنوان: افشای اطلاعات بااهمیت - (نتیجه دادگاه بدوی دعوی علیه شرکت - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹(اصلاحیه) 🏭 شرکت: تامين م...

📊 نماد : کماسه📑 عنوان: افشای اطلاعات بااهمیت - (نتیجه دادگاه بدوی دعوی علیه شرکت - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹(اصلاحیه)🏭 شرکت: تامین ماسه ریخته گری☑️دلایل اصلاح:اصلاحیه در رابطه با ارائه توضیحات بابت نحوه برگزاری مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و شفافیت هر چه بیشتر موضوع✍🏻 موضوع: نتیجه دادگاه بدوی دعوی علیه شرکت - گروه ب📋شرح کامل ادعای طرف مقابل و میزان پیشرفت در حصول نتیجه: به پیوست رای بدوی شعبه ۳۲ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید مدنی تهران در رابطه با صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت جهت استحضار ایفاد می گردد. شایان ذکر است این رای بصورت بدوی بوده و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در شعبه ۳۲ دادگاه عمومی و سپس ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد.
📋 مشاهده اطلاعیه📥 دریافت اطلاعیه ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ #کماسه


#افشای_اطلاعات ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 📆 ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ ۰۸:۲۴:۴۱ ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ کانال کدال⬇️⬇️ 🆔انتهای خبر

0
0