تحلیل برای سود
1400/10/06
22:49
شرکت سرمایه گذاری دارویی برکت | #برکت | 📆 1400/10/06 🔹خالص ارزش روز دارایی ها : 🔹NAV: 11,903 🔸قیمت پایانی سهم در بازار : 🔸PRICE: 16,510 ...

شرکت سرمایه گذاری دارویی برکت | #برکت |📆 ۱۴۰۰/۱۰/۰۶🔹خالص ارزش روز دارایی ها :🔹NAV: ۱۱,۹۰۳🔸قیمت پایانی سهم در بازار :🔸PRICE: ۱۶,۵۱۰
♦️قیمت بر خالص ارزش روز دارایی ها :♦️P/NAV: ٪۱۳۹

انتهای خبر

0
0