سبدگردان آرمان اقتصاد
1400/03/02
10:05
افشای اطلاعات #های_وب در خصوص سرمایه گذاری در سهام مؤسسه بیمه فردا (در شرف تأسیس) بر اساس مجوز بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت تأسیس مؤسسه بیمه...

افشای اطلاعات #های_وب در خصوص سرمایه گذاری در سهام موسسه بیمه فردا (در شرف تاسیس)بر اساس مجوز بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت تاسیس موسسه بیمه فردا (در شرف تاسیس)، شرکت داده گستر عصرنوین در این موسسه بعنوان موسسین، ۲۰ درصد سرمایه گذاری خواهد نمود. بر اساس توافقات فعلی، تعهد سرمایه گذاری این شرکت در موسسه مذکور، مبلغ ۱.۰۰۰ میلیارد ریال بوده که مبلغ ۵۰۰ میلیارد ریال آن به صورت نقدی و مابقی طی ۲ سال در تعهد موسسین می باشد.╭═━⊰✹🌐✹⊱━═╮


شرکت سبدگردان آرمان اقتصاد


╰═━⊰❀🌐❀⊱━═╯

انتهای خبر

0
0