کدال۳۶۰
1400/03/03
15:39
#غدام معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره(اصلاحیه) معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره شرکت خوراک دام پارس - نماد: غدام 1400-03-03 15:39:...

#غدام


معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره(اصلاحیه)معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره شرکت خوراک دام پارس - نماد: غدام۱۴۰۰-۰۳-۰۳ ۱۵:۳۹:۵۳ (۷۵۰۱۶۱)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0