کدال۳۶۰
1401/03/05
11:09
#سبزوا #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1401/02/31 ▪️ شرکت سیمان لار سبزوار طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1401/02/31 معادل 194,776 میلیون ر...

#سبزوا


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱▪️ شرکت سیمان لار سبزوار طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ معادل ۱۹۴,۷۷۶ میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده است که نسبت به دوره ۱ ماهه مشابه سال قبل ۱۵٪ کاهش داشته است.▪️«سبزوا» با سرمایه ثبت شده ۳,۷۵۷,۷۹۸ میلیون ریال طی عملکرد ۸ ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ مبلغ ۱,۳۸۴,۳۳۱ میلیون ریال درآمد فروش داشته است که نسبت به مدت مشابه سال قبل تغییری نداشته است.۱۴۰۱-۰۳-۰۵ ۱۱:۱۰:۴۵ (۸۸۸۰۶۷)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0