کدال۳۶۰
1400/03/04
10:24
#واعتبار #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1400/02/31 ▪ شرکت سرمایه گذاری اعتبار ایران طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1400/02/31 از محل واگذار...

#واعتبار


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱▪ شرکت سرمایه گذاری اعتبار ایران طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ از محل واگذاری سهام درآمدی حاصل نکرده است.▪ واعتبار با سرمایه ثبت شده ۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۱۰ ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ از محل سود سهام محقق شده درآمدی حاصل نکرده است.▪️ شرکت در انتهای اردیبهشت ماه چندین شرکت با بهای تمام شده ۸۰۲,۰۷۰ میلیون ریال در پرتفوی بورسی خود داشته که با افت ۱۰۰٪ به مبلغ ۷۷۰,۸۰۰ میلیون ریال رسیده است.
۱۴۰۰-۰۳-۰۴ ۱۰:۲۴:۵۱ (۷۴۴۹۵۶)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0