کارگزاری آبان
1400/03/02
07:50
📊#شاراک اطلاعیه 1400/03/01 *پتروشيمي شازند* 12ماهه منتهی به 99/12/30 (حسابرسی نشده) مبلغ 4246 ريال سود به ازای هر سهم محقق نمود. 209 درصد افزایش س...

📊#شاراک


اطلاعیه ۱۴۰۰/۰۳/۰۱


*پتروشیمی شازند*


۱۲ماهه منتهی به ۹۹/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده) مبلغ ۴۲۴۶ ریال سود به ازای هر سهم محقق نمود.


۲۰۹ درصد افزایش سود نسبت به سال مالی۹۸
انتهای خبر

0
0