مارکت آنالیزینگ (مهرداد خسروی)
1399/08/27
11:53
#شستا بازگشایی در محدود ۲۹۳۰-۲۹۴۰ بنظرم منصفانه هست چون هم ۶۵ درصد از سقفش اصلاحش کرده و هم از نظر تکنیکالی هم منطقی بنظر میرسد.

#شستا بازگشایی در محدود ۲۹۳۰-۲۹۴۰ بنظرم منصفانه هست چون هم ۶۵ درصد از سقفش اصلاحش کرده و هم از نظر تکنیکالی هم منطقی بنظر میرسد.
انتهای خبر

0
0