بورس۲۴
1402/09/11
15:19
«فماک» و شفاف سازی در خصوص تغییر نرخ گاز

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت ماداکتو استیل کرد بیان داشت تا کنون قبوض اصلاحی مربوط به تغییر نرخ گاز صادر نگردیده و تا زمان دریافت صورتحساب گاز مصرفی و مشخص شدن نرخ گاز توسط شرکت گاز آثار ان قابل محاسبه نیست.

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت ماداکتو استیل کرد بیان داشت تا کنون قبوض اصلاحی مربوط به تغییر نرخ گاز صادر نگردیده و تا زمان دریافت صورتحساب گاز مصرفی و مشخص شدن نرخ گاز توسط شرکت گاز آثار ان قابل محاسبه نیست.

ب
انتهای خبر

0
0