کارگزاری آبان
1400/03/02
15:20
📊#بهپاک اطلاعیه 1400/03/02 *صنعتی بهپاک* افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - افتتاح: خط ۷ پروتئین، انبار ذخیره کنجاله ،پست برق- گروه ب)...

📊#بهپاک


اطلاعیه ۱۴۰۰/۰۳/۰۲


*صنعتی بهپاک*


افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - افتتاح: خط ۷ پروتئین، انبار ذخیره کنجاله ،پست برق- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
انتهای خبر

0
0